Sansemotorik

in Baby udvikling/Gæsteblogger/Sansemotorik

Hej,

mit navn er Mette Drescher Jensen. Jeg er 37 år gammel, gift og mor til 3 drenge på hhv. 8 år, 5 år og 13 mdr. Jeg ejer og driver til daglig min klinik for sansemotorik i Børkop – ”Sansemotorik – det bedste til dit barn”.

For 4 år siden slog lynet ned i vores lille familie, da det viste sig at vores søn på dengang snart 2 år led af en sjælden kromosom fejl. Det havde vi ikke lige set komme, da han egentlig var som mange andre børn. Lige bortset fra at han var meget lang tid om at udvikle sig kropsligt, motorisk og sprogligt.

Den besked satte gang i rigtig mange ting – og for at gøre en meget lang historie kort, så var det sansemotorisk træning som fik vores søn i gang med at gå, løbe, snakke og udvikle sig. Det er vores helt klare overbevisning, at det er den sansemotoriske træning og bevidstheden om at stimulere ham så meget som muligt, der i dag gør at han fungerer som andre drenge på 5 år og går i en helt almindelig børnehave.

Det som sansemotorisk træning hjalp ham og os med, tændte en ild i mig – og jeg følte at ideerne bag sansemotorik måtte spredes ud til alle de andre familier som går med de samme frustrationer og behov for at kunne hjælpe sit barn bedst muligt, som vi havde.

Derfra opstod muligheden for at åbne en klinik som målrettet og individuelt kan hjælpe helt almindelige børn – og deres forældre – som af den ene eller anden grund bøvler med sanserne og motorikken. ”Sansemotorik – Det bedste for dit barn” er en af pt. 3 klinikker i landet. Vi ligger i Bjerringbro, Ikast og i Børkop.

Vi brænder alle for at kunne hjælpe børn med at få de bedste forudsætninger for at få et godt og aktivt barneliv!

Fundamentet i sansemotorik er arbejdet med de 3 primære sanser, nemlig Labyrintsansen, Følesansen og Muskel-led sansen. Disse 3 sanser de hovedansvarlige for at det lille barn udvikler sig – løfter hovedet, vender sig, begynder at krybe, kravle, stå op og endelig begynder at gå – og senere at det større barn lære at hoppe, løbe, klatre, cykle, læse og alle de er de andre færdigheder som vi alle skal lære. Kort sagt, de 3 primære sanser er grundlaget for al udvikling og bevægelse.

Men nogle gange sker det, at de 3 sanser ikke fungere helt som de skal og det giver kludder i udviklingen.

Symptomerne på at et barn kan have problemer på et eller flere af de primære sanser kan være mange, men nogle af dem vi møder oftest er bl.a.:

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Usikker balance, falder og støder ind i ting
 • Uro i kroppen
 • Besvær med at koncentrer sig
 • Forsinket sproglig udvikling
 • Sensitivitet
 • Hyperaktivitet

Årsagerne til at sanserne ikke gør deres arbejde som de burde, kan være rigtig mange og nogle gange er det også svært at finde en forklaring på hvorfor sanserne driller. De børn som vi møder i klinikkerne er ofte helt raske børn uden hverken sygdomme eller diagnoser. Men det er børn som på en eller anden måde alligevel ikke helt trives og ikke  leger og lære som ventet. Derudover kan det også være:

 • Børn som er for tidlig fødte
 • Børn som har været syg over en længere periode
 • Børn som er adopteret
 • Børn med fysiske handicaps eller kromosomfejl
 • Børn med fx, ADHD, autisme og lignende

Nogle af de konkrete eksempler og spørgsmål vi møder fra forældre til børn med motoriske vanskeligheder kan eksempelvis være:

”Hun bliver ved med at gå på tæerne, selvom vi har sagt 1000 gange at hun skal gå på foden. Hvorfor bliver hun ved med at gå på tæerne?”

Grunden til at hun går på tæerne kan være at hun har en overreagerende følesans. Det resulterer ofte i en dårlig gang eller tå-gang. På langt sigt kan det resultere i meget stramme achillessener og haser. Kroppen bliver belastet uhensigtsmæssigt og balancen er dårlig.

”En dreng har meget svært ved at skulle sidde stille på en stol. Han glider hele tiden ned fra stolen. Han trækker benene op under numsen, når han skal sidde på en stol. Han har meget svært ved at holde kroppen i ro og er altid i bevægelse.”

Drengen kan have en labyrintsans der driller, som gør at han føler sig svimmel selv ved de mindste bevægelser. Det kan også være at der er en ikke-integreret refleks som giver uro. Ved hele tiden at være i bevægelse mærker han ikke ubehaget så voldsomt.

”Barn på 4 år, som er langsom i sin udvikling og som stadig ikke bruget sproget meget. Barnet som er født 4 uger for tidligt”

Børn som er for tidligt kan nogle gange være umodne på deres sanser. Dvs. at sanserne ikke kan støtte og styre deres grundmotorik som de burde. Sproget er en finmotorisk færdighed og vil også være påvirket hvis grundmotorikken ikke er på plads.

”Han falder over alt og er kluntet. Han bliver hurtigt træt og kan ikke følge med de andre børn. Det går udover hans leg med de andre børn”

Det kan være at hans labyrintsans og muskel-og led sans ikke fungere helt som de skal. Hans har svært ved retning og fornemmelse for verden omring ham. Han skal bruge rigtig mange kræfter på at bruge kroppen og lave bevægelser, som for andre er helt automatiske.

Det vi kan hjælpe med i klinikkerne er, med udgang i sansemotorikken, at finde frem til årsagerne til at barnet har de udfordringer som de har i det daglige. Når dette er klarlagt, kan vi sammen med barnet og forældrene udarbejdet et helt individuelt træningsprogram til barnet og som passer til familiens hverdag.

Et træningsprogram fokuserer på at stimulere sanserne lige der hvor barnet har brug for det.

Træningsprogrammet vil indeholde øvelser til styrkelse af grov og finmotorikken – herunder også sproget. Ligesom der også vil være fokus på koordination, kropsbevidsthed, balance, koncentration mv. i træningsprogrammet. Træningsprogrammet er et hjemmetræningsprogram – dvs. familien skal arbejde med øvelserne hjemme indtil vi mødes til klinik-træninger igen ca. med 2-3 ugers mellemrum. Her justeres og varieres øvelserne i sværhedsgrad.

Varigheden af et træningsforløb afhænger meget af problemets omfang, effektiviteten i træningen samt barnets alder.

Sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, når et barn har motoriske vanskeligheder af den ene eller anden art.

Velstimulerede og velfungerende sanser er grundlaget for:

 • Harmonisk udvikling
 • Bedre koncentration
 • Større selvtillid
 • Positiv indlæring
 • Øget kropsfornemmelse

Det er så vigtigt at vores børn har de bedste forudsætninger for at udvikle sig, har de bedste muligheder for indlæring og for at leve et sundt og aktivt børneliv. Rigtig god fornøjelse med at styrke og støtte netop dit barns udvikling!

Du er altid meget velkommen til at tjekke vores hjemmeside for mere information. Her kan du læse mere om teorien bag sansemotorik og læse nogle af vores klientberetninger.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Sanse Motorik – det bedste til dit barn. Lad os hjælpe dig – hvor vi kan!

www.sansemotorik.net

Mette Drescher Jensen driver sansemotorisk klinik i Børkop. Se mere på www.sansemotorik.net

1 Comment

 1. Hej.
  Vi har en dreng på 5,5 med infantil autisme…han er langt fra alderssvarende i sin udvikling….jeg har været hos mette i Ikast to gange, men nu er klinikken jo lukket. Jeg har læst din beretning og tænker at du har haft det inde i din egen familie, gør at du om nogen ved, at man som forældret til et barn med særlige behov, bare vil gøre alt!!!!

  Vil du evt se på Magnus og måske lave nogle øvelser til os? Vi bor i Herning, det vil ikke være muligt for os at komme så ofte…..

  Men måske vi kan gøre noget på distancen ……

  Ser meget frem til at høre fra dig.

  Mvh Helle skræddergaard

Skriv et svar

Your email address will not be published.

*