Legeakademiet hjælper børn i flygtningelejre

in Ann og Jane mener/Folkekirkens Nødhjælp/Om Verden

Du hører det hver dag på mange medier.

Der er stor nød i verden. Antallet af flygtninge slår rekorden år efter år.

I dag lever over 27 mio børn på flugt. Ufatteligt mange børn lever hele deres barndom i flygtningelejre.

Børn på flugt har intet ansvar for den situation, de lever i. De har intet at gøre med den krig eller den natur- eller miljøkatastrofe, som har drevet dem fra deres hjem. De har mange forskellige historier bag sig, og de kommer fra lige så forskellige baggrunde både historisk og kulturelt, som et barn af en dansk overlæge og et barn af en hjemløs i Kina.

Dette blogindlæg er lidt anderledes end de blogindlæg, du ellers plejer at læse her hos Legeakademiet. Og så alligevel. For det handler som altid om børn og leg – det er det, vores hjerter banker for, og  det er dér, vi har noget at tilbyde børn uanset deres livsvilkår og –situation.

Lidt tal:

  • For hver indbygger i Danmark findes der et barn i Syrien, der er på flugt. De fleste uden mad, uden varmt tøj i frostvejret, uden tag over hovedet og alt for mange er helt alene uden familie.
  • Antallet af folk på flugt er nu større, end det var under 2. Verdenskrig.
  • På 2 år, fra 2016 til 2018, er antallet af flygtninge steget med 40 % til 70 mio mennesker. Det er 10 gange så mange, som der er indbyggere i Danmark. Eller lige så mange som der er indbyggere i Frankrig. Eller som der er myrer i en stor myretue.

Alle børn i hele verden skal lege trygt

Dette blogindlæg er lidt anderledes end de blogindlæg, du ellers plejer at læse her hos Legeakademiet. Og så alligevel. For det handler som altid om børn og leg – det er det, vores hjerter banker for, og  det er dér, vi har noget at tilbyde børn uanset deres livsvilkår og –situation.

Vi vil nemlig gerne være med til at sætte fokus på, at alle børn har ret til sikker leg. Vi har altid haft som princip, at børn skal kunne lege trygt med vores legetøj. Det er derfor, at det er gennemtestet og lever op til alle sikkerhedskrav, og det har altid et lærende element. Du kan som forælder trygt give dit barn legetøj fra vores udvalg at lege med – på den måde er sikker leg en del af vores DNA, for nu at blive ved vores særlige kendetegn: Vores hang til nørderi og naturvidenskab.

Når vi gerne vil støtte alle børns ret til sikker leg, mener vi det i en lidt større skala. Vi har ambitioner om at sikre børns sikkerhed, når de leger, uanset hvorhenne i verden, de leger. For ved tryg og sikker leg, kan de overkomme de ellers uoverkommelige traumer, som livet i verdens brændpunkter byder dem.

Fodbold drenge

Børn og miner

Syrien spiller børn ofte fodbold. Der er altid en boldhenter. Det er en af de mindste børn under 4 år. Ikke fordi de små ikke kan spille fodbold, for det kan de såmænd godt. Næh, det er fordi, at deres vægt er for lav til at få miner til at gå af. Så når boldhenteren skal hente en fodbold, der er blevet skudt ud af banen, bliver de ikke sprængt i stumper og stykker af de hundreder af miner, der ligger spredt ud over hele den sønderbombede by.

Det virker hjerteløst. Frygteligt. Men det er sådan, børn overlever i verdens udsatte områder. De har utrolige ressourcer. Opfindsomhed, tilpasningsevner, fantasi, pragmatisme. De overlever på mirakuløs vis under de mest utrolige omstændigheder. Børn overlever på voksnes præmisser.

I voksnes konflikter over land, ressourcer og ret til at bestemme, bliver der ofte brugt grusomme midler. Et af dem er miner. En nedgravet bombe, som eksploderer, når et menneske træder på den. Miner bruges ofte i områder, hvor der lever civile. Det vil sige mennesker, der ikke er soldater, men bare bor der, hvor kampene foregår. Det kan være på fodboldbaner, i indkøbsgader eller legepladser. Altså hvor der også er børn.

Uskyldige ofre for krig

Det skaber nemlig mest mulig frygt og magtesløshed, når konflikt går ud over uskyldige ofre. Og det at skabe magtesløshed er på grusomste vis formålet med en stor del af moderne krigsførelse. En magtesløs befolkning er mere medgørlig og kan nemmere manipuleres med eller udraderes. Det er også nemmere at skyde skylden for civile tab på andre aktører i krigen og dermed gøre det svært for lokalbefolkningen at forstå, hvem fjenden egentlig er. Ser man børn i flygtningelejre er det meget tydeligt, hvem ofrene er.

Miner er yderligere frygtelige, fordi de bliver liggende, efter den pågældende konflikt er overstået og soldaterne taget hjem. Vi kender det fra de danske strande på Vestkysten, hvor de tyske miner gjorde badegæsterne utrygge i årevis efter krigen. Der bliver stadig fundet miner langs Vesterhavet her 70 år senere.

Birgitte Qvist-Sørensen's visit in South Sudan, 2015Børn i krigshærgede områder skal lære om faren ved miner og anden ueksploderet ammunition. De skal lære at holde sig væk, og de skal lære ikke at gå nær en ueksploderet bombe. Det er den form for sikkerhed, der forudsætter børns udvikling. At de kan gå på jorden uden at blive sprængt i luften.

Børns største ressource

Legeakademiet gerne invitere dig med i vores ambition om at øge opmærksomheden på alle børns ret til sikker leg. Vi samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp  om at hjælpe børn med at overkomme deres hårde livsvilkår. Børn skal lære at håndtere deres egen hverdag – og her kommer legen ind i billedet.

Børns største ressource er deres overlevelsesevne. En af de tydeligste måder at opleve den på, er deres leg. De leger med hvad som helst. Derfor er det utroligt vigtigt, at de lærer om risikoen ved ueksploderet ammunition. For ellers samler de det op.

77 % af alle ulykker med ueksploderet ammunition i DR Congo, hvor jorden er fuld efter årtiers konflikt, rammer børn – og lige så mange børn i alt for mange andre krigszoner. Det gælder også fx Laos, der 40 år efter krigen sluttede stadig kendes som “Bombernes land“. Her regnede der amerikanske bomber over landet over 560.000 gange, mens krigen hærgede. Det vil sige, at et fly tømte sin ladning af bomber ud over landet  hvert 8. minut, 24 timer i døgnet, i 9 år. Børn i både DR Congo, Laos, Afghanistan, Sydsudan og mange andre steder bliver invalide for livet, fordi de kommer for tæt på ueksploderede bomber.

Folkekirkens Nødhjælp underviser børn

Oplysning om faren er derfor afgørende. Folkekirkens Nødhjælp organiserer derfor undervisning om denne risiko og at genkende ueksploderet ammunition. Læring sker bedst gennem leg. Derfor har psykologer og pædagoger udviklet lege, der på forskellig vis lærer børn netop om disse risici. Helt konkret handler det fx om puslespil, der viser børnene, hvordan man skal undgå at træde på miner eller samle ammunition op.

229.000 børn og voksne undervises årligt i minefare af Folkekirkens Nødhjælp. Alene i DR Congo har de fjernet over 3.000 landminer, raketter, bomber etc. 1.620 børn er bragt tilbage til en tryg skolegang i DR Congo. Der er 6 mio syriske børn på flugt lige nu, som også gerne skal tilbage i skole. Og ufatteligt mange andre børn i verden på flugt.

Vi vil gerne støtte, og vi beder dig om at være med. Børn i flygtningelejre skal have hjælp, og de har ret til sikker leg.

Jordan - Zaatari Refugee Camp - Syrian refugeesBørn i krig lever på voksnes vilkår.

Børn i flygtningelejre og i krigsområder bliver voksne alt for hurtigt. Børnene regredierer. Det vil sige, at deres udvikling går baglæns. Nogle holder op med at tale, andre tisser i bukserne eller udvikler tvangstanker og – handlinger. Psykopati er meget udbredt, og mange børn overlever ved at gøre sig fri af alle former for medmenneskelighed og følelser.

Voksne taler meget om, at voksne soldater traumatiseres af krig og har frygteligt svært ved at leve et normalt og aktivt liv igen. De mister livsgejsten og kan ikke fungere socialt.

I krigsramte og nødlidende områder er det børnene, der skal overtage udviklingen af samfundet, når støvet fra katastrofen har lagt sig. Når soldaterne er borte og en eller anden form for udvikling skal til at finde sted, er det børnene, der skal finde ud af, hvilken fremtid, deres nye land skal etablere. I fællesskab. I tryghed. Børn, der har lært at sige farvel til deres kære efterhånden, som de bliver slået ihjel enten af sult, kulde, bomber eller sygdom.

Vi skal hjælpe de dygtige folk ude i lokalområderne med at give børn i flygtningelejre og i nød tryghed og uddannelse. På den måde kan vi undgå et ubærligt tab for fremtiden. For når krigen er slut, skal de på banen. At de kender til et liv i sikkerhed, er ikke en selvfølge – men det er en nødvendighed for at sikre en positiv udvikling.

Hos Legeakademiet ser vi det derfor som afgørende for vores alle sammens fremtid, at vi sørger for at give børn overalt i verden en fair chance. En mulighed for at lære, uddanne sig samt udvikle sig i sikkerhed. For sikker leg. Det er en investering i det enkelte barn, det enkelte samfund – og i vores fælles fremtid.

Sofus bearKatastroferamte børn har hårdt brug for tryghed.

Mange af de børn som Folkekirkens Nødhjælp arbejder med i Syrien, i Gaza, Afghanistan, Sydsudan, i DR Congo og mange andre steder har selv oplevet krig og flugt på nærmeste hold. Det har givet dem traumer og mareridt som vækker dem om natten. Børnene har derfor brug for at få bearbejdet deres oplevelser.

Det hjælper Folkekirkens Nødhjælp med blandt andet gennem lege, teater og sportsaktiviteter, hvor psykologer overværer børnenes reaktioner og derudfra vurderer, hvilken hjælp børnene skal have. Samtidig får forældrene hjælp til at håndtere deres børns traumer og at give dem den ekstra omsorg og tryghed de har brug for.

Folkekirkens Nødhjælp organiserer legestuer. Fx de 3, der er oprettet i Syrien, hvor børn kan lege i fred. Tegne, male, spille bold og langsomt finde ord for deres uhyggelige oplevelser sammen med psykologisk og pædagogisk fagpersonale, som taler deres sprog og kender deres baggrund.

Støtter du vores indsamling til Folkekirkens Nødhjælps arbejde, er du med til at sikre både minerydning, oplysning om minefare, skolegang, skriveredskaber og andre tiltag, der giver børn sikker leg overalt i verden.

Du kan støtte ved at købe en donation på enten 25 kr eller 50 kr inde på vores webshop .

Du kan også købe Hønen Hope i vores shop og dermed støtte børn i nød ved at give deres familier 3 kyllinger, så de kan komme tilbage på fode.

Vi håber meget, at du vil være med – på forhånd tak.

2 Comments

Skriv et svar

Your email address will not be published.

*