Byg dit eget landskab

in Lege vi legede/Tips til lege

Gonge balance sti flod landskab med broer og øerLad fantasien få frit spil og byg dit helt eget kongerige med floder, bjerge, øer og broer. Måske genskaber I det sunkne Atlantis? Eller måske vil I hellere give jer i kast med at bygge Danmark i miniature format komplet med Jylland, Fyn, Sjælland og en masse små øer? Det er kun fantasien der sætter grænser med byggesættene fra Gonge, hvor børnene rigtig kan få lov til at udfolde sig!

Flodelementer, øer og broer appellerer til både individuel leg og gruppeleg, hvor barnets fantasi, balance og motoriske kontrol udfordres. Elementernes udformning skærper især barnets opmærksomhed på balancefunktionen, da øerne fungerer som sikre ståsteder, mens flodelementerne stiller større krav til både statisk og dynamisk balance (balance mens du (prøver) at stå stille og balance, mens du er i bevægelse).

Ideer til lege med flodelementer, øer og broer

Jo flere elementer, der bruges, jo mere flow og rytme indgår der i barnets bevægelser. Desuden trænes kognitive funktioner som opmærksomhed, hukommelse, forestillings og planlægningsevne afhængigt af legens indhold. Landskabet er også oplagt til gruppelege som giver mulighed for fokus på samspil og kommunikation mellem børnene.

Flodelementer, broer og øer i kombination med MountainsRiverstone og Hilltops giver yderligere legemuligheder. Elementerne er lette at samle selv for små børn.

Gonge balance sit flod landskab islands øerFra Ø til Ø

Barnet kan gå, springe eller hoppe med samlede ben fra ø til ø.

Udfordringen (kravet til balance) kan øges ved at lægge et eller flere flodelementer ind imellem øerne.

Formål: Grundæggende træning af balance og skiftet mellem statisk og dynamisk balance. Dellager flere børn kan man samtidig øve sig i at vente på tur.

Balance sti

Gonge balance sti flod landskab øerByg en lang balancesti af flodelementer mellem to eller flere øer. Barnet opfordres til at gå på flodelementerne på forskellig vis, eksempelvis sidelæns, forlæns, på tæer, springe hvert andet flodelement over eller gå baglæns. Ved deltagelse af flere børn kan de skiftes til at bestemme, hvordan man skal gå. Ved brug af flere øer i balancestien kan indlægges variation i bevægelsen mellem øerne, eksempelvis ved, at man beder barnet gå forlæns frem til første ø, sidelæns frem til næste og baglæns frem til sidste ø. Balancestien kan bygges op som en halvcirkel, et 8-tal eller en kæde, hvor barnet opfordres til at finde og gå i fundne mønstre, f.eks. 3-tal eller S-form.

Formål: Grundlæggende træning af statisk og dynamisk balance med stigende sværhedsgrad afhængigt af, om der gås forlæns, sidelæns, baglæns, på tæer osv. Ved flere børns deltagelse udfordres også børnenes samspilsevne og kommunikation. Ved variation af bevægelse mellem tæeme trænes barnets planlægningsevne og hukommelse, og ved at gå i mønstre trænes forestillingsevne og motorisk kontrol i kombination med balancefunktion.

Stop leg

Gonge balance sti flod landskab stop leg øerByg en cirkel af flodelementer (min.18.stk). Både udenfor og indenfor cirklen placeres et antal øer i varierende afstand fra cirklen. Børnene går rundt på cirklen til musik og ved stop i musikken springes eller hoppes til de omkringliggende øer. Et konkurrencemoment kan tilføres legen ved, at der for hvert musikstop fjernes en ø fra legen. Barnet, der står på den sidste ø, har vundet legen.

Formål: Legen stimulerer barnets evne til motorisk kontrol ved skift mellem dynamisk og statisk balance. Desuden udfordres børnenes samspil og konkurrenceevne. Lad børnene vælge på forhånd, hvilken ø de efterfølgende vil stå på. Det øger kravet til hukommelse, opmærksomhed og planlægningsevne.

Fangeleg

Gonge balance stil flod landskab fangelegByg et landskab af flodelementer, øer og broer. Rundt om landskabet lægges for eksempel Riverstones som ståsteder. Børnene går eller løber rundt på stisystemet i landskabet uden at røre gulvet. Øerne fungerer som steder, hvor barnet kan stoppe op og orientere sig. Ved øer og broer kan der eventuelt også skiftes retning. Et barn udpeges til at skulle fange de øvrige. De børn, der fanges, springer over til de fritliggende ståsteder (Riverstones), og her venter de til et andet barn kan befri det med et klap i hånden, så de igen kan være med i fangelegen.

Formål: Udover træning af balance funktionen udfordres børnenes forestillings- og planlægningsevne. Der stilles også krav til børnenes visuelle overblik og samspilsevne.

Møllehjulet

Gonge balance sti flod landskab med broer og øerByg et møllehjul af flodelementer, broer og øer. Hvert barn stiller sig på en ø eller bro. Det barn, der står på øen i midten, er en, der bestemmer og skal vise de øvrige børn en bevægelse eller stilling, som de skal imitere. Det kan eksempelvis være at stå på tæer, stå på et ben, dreje rundt eller sidde på hug. Barnet i midten vælger en vej ud til en ø i hjulringen og sætter derved de øvige børn i bevægelse. Centrumpladsen kan derefter indtages af et nyt barn, der gerne vil vise en ny bevægelse eller stilling.

Formål: Ud over træning af statisk og dynamisk balancetræning er der i denne leg især fokus på imitation og samspil. Børnene øver sig i at være i centrum finde på og imitere.

Her kan du finde landskabselementerne:

Flodelementer, broer og øer

Mountains

Riverstones

Hilltops

Skriv et svar

Your email address will not be published.

*

Seneste fra Lege vi legede

Gå til Til toppen